Veel gebouweigenaren kampen met het probleem dat de onderhouds- en instandhoudingskosten niet in verhouding staan tot de mogelijke opbrengsten van het gebouw. Vertrek van huurders of gebruikers kunnen leiden tot leegstand en met regelmaat resulteert dit in verval van veelal prachtige gebouwen waaronder monumenten en erfgoed. Gebouwen zonder uitzicht op een functionele invulling en een sluitende exploitatiebegroting zijn moeilijk verkoopbaar.

De Herbestemmer  kan u helpen dit probleem op te lossen. Door het denken in mogelijkheden en oplossingen zijn wij samen met u in staat om succesvolle transformaties van gebouwen te realiseren. Door het ontwikkelen van nieuwe functies en activiteiten of door het uitbreiden van huidige functies met een passende duurzame exploitatie. Ons brede netwerk kan helpen investeerders te koppelen aan gebouweigenaren.